על הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון ומה שביניהם (תיקון מס’ 4)

*הערות לפסה”ד ע”מ 740/08 (חיפה) פלוני נ’ פלונית ואח’ לאחרונה, ביום 20.11.08 ניתן פסק דין בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע”מ 740/08) פלוני נ’ פלונית ואח’ (פורסם באתרי משפט שונים). בני הזוג נישאו לאחר תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן: “החוק”). פסק הדין קובע שעצם הנישואין אינו פוגע בזכויות אזרחיות מכוח…

מוניטין כנכסי קריירה

הקיימת חובת היוון לנכסים פיננסיים? ביהמ”ש לענייני משפחה בראשל”צ (כב’ השופטת דר’ ורדה בן שחר) קבע בהחלטתו מיום 22/3/09 (תמ”ש 29102/08), כי מוניטין הוא נכס הון אנושי בר איזון, ולפיכך מינה מומחה אשר יבדוק אם קיימת עליה בכושר ההשתכרות של הבעל בעקבות פיתוח קריירה ומוניטין או שמא יש לו כישורים אישיים שאינם קשורים במוניטין. כך…

ציידי הצוואות

בישראל יש כיום שכבה גדולה של אוכלוסיה מבוגרת בעלת ממון רב. אותם זקנים וקשישים מחפשים מה לעשות עם כספם והם נופלים כטרף קל בפני כל מי שמספק להם רצונם. אין שום קושי להשפיע על זקן להעניק מרכושו כנגד הטבות שונות, כעזרה גופנית פיזית או סיפוק מיני. זכותו של הקשיש לעשות ברכושו כעולה על רוחו אלא…

כיצד מאזנים קופות גמל במקרה של פטירה

הערות לפסה”ד תמ”ש 1993/07- משפחה ת”א, 5.11.2011 יורשי המנוח טענו, על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון תשל”ג- 1973 לביצוע הסדר איזון המשאבים של עזבונו למול בן זוגו. אך מאחר וכספי קופות הגמל והביטוחים אינם בכלל עזבונו לאור הוראת סעיף 147 לחוק הירושה תשכ”ה-1965, הרי שזכויות אלה אינן בכלל עזבונו וכתוצאה מכך אינם ברי איזון.…

הזכות לביטול הרשות שניתנה לבני זוג לגור בדירת הורי האחד מהם

עמ”ש 1075/08 אלמונית נ’ פלוני ואח’ (טרם פורסם) ברשות אב”ד כב’ השופט י. שנלר ביהמ”ש המחוזי הפך את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב (כב’ השופט ג. גרמן). מדובר בעניין שגרתי ונפוץ, בו הורים מעניקים לבנם או בתם רשות לגור בדירה שבבעלותם, יחד עם בן זוגם. כמובן, זאת מטוב ליבם, פתרון דיור נאה…

איזון משאבים 60% – 40?

עמ”ש 1279/07 (ת”א) פלונית נ.פלוני ואח’ 28/6/10 ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וקבע, כי איזון המשאבים בין הצדדים יבוצע בחלוקה של 60% לאישה ו40% לאיש (למעט זכויות במגרש). בכך הפעיל ביהמ”ש את הוראת סע’ 8(2) לחוק יחסי ממון תשל”ג 1973 (להלן “החוק”). על פי סע’ זה רשאי ביהמ”ש בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת לחלק את הרכוש…

תורת האורגנים, חוק החברות ודיני הירושה

ע”מ 8/08 פלוני נ’ העמותה, טרם פורסם,(מחוזי נצרת). בפסק דין שניתן לאחרונה ביטל ביהמ”ש המחוזי (נצרת) צוואה שנערכה ע”י יו”ר העמותה, לטובת העמותה. פסה”ד הסתמך על סעיף 35 לחוק הירושה העוסק בנושא השתתפות בעריכה. כך שכל מי שמשתתף בעריכת הצוואה, הוא (ובן זוגו) אינו יכול לרשת, שכן הוראת הצוואה לגביו- בטלה. סעיף 35 לחוק הירושה…

מהו המועד לפירוק שיתוף בדירת מגורי בני זוג?

בע”מ 9267/09 בביהמ”ש העליון כב’ השופטת ע. ארבל קבעה בהחלטתה זו, כי יש להשעות תביעות של בן זוג, כולל תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים, כאשר זו משרתת את התכלית של חתירה להסדר סופי כולל והוגן. במקרה זה היה ראוי (וזה לא נעשה!), כי פירוק השיתוף בדירת המגורים יידחה עד לאיזון משאבים כולל, כדי לתת הזדמנות…

קנס ועונש לבעל הבטלן

הערות חשובות לפסק הדין בתמ”ש 20964/02 (28.12.09) אולי לא שמתם לב, אבל המהפכה כבר כאן. בפסק דין חדש שניתן בביהמ”ש לענייני משפחה בירושלים ביום 28.12.09, כב’ השופט בן ציון גרינברגר, קבע ביהמ”ש, כי כלל הרכוש המשותף של בני הזוג לא יחולק בחלקים שווים , אלא 75% לאשה ו- 25% לבעל. זאת לאור סעיף 8 (2)…

בן הזוג נגד הבנק: הערות לפסקי הדין

הערות לפסק הדין ע”א 3352/07 (מיום 7.12.09) לאחרונה, ביום 7.12.09 ניתן בביהמ”ש העליון פס”ד חדש ועקרוני שעניינו מערכת החובות שבין בני זוג כלפי צד ג’. במקרה זה בנק למשכנתאות ניסה לממש משכנתא שנטל לווה, שנרשמה על כל הדירה שעל שמו. יש להקדים ולומר, כי מדובר כאן בבני זוג שאינם נשואים. עליהם חלה הלכת השיתוף בין…