על בגידה ומחירה

על בגידה ומחירה, ומה כוחו של בג”צ? בפסק הדין אשר ניתן ביום 08.10.2008 בבג”צ 8928/06, נתקבלה עתירתה של האשה ובוטל פסק דינו של ביה”ד הרבני הגדול, אשר וקבע שבגידת אשה בבעלה הינו בבחינת אירוע- “נסיבות מיוחדות”- (חוק יחסי ממון סע’ 8 (2)), המביאות לכך שלאשה לא יהיה חלק בזכויות שצבר הבעל ממקום עבודתו במהלך שנות…