גישור חובה?

האם הגישור הוא דבר שחובה לבצע אותו? 1. הגישור הוא רצוני. מה פתאום חובה? מעכשיו “חתונה – חובה”! 2. הגישור הוא סיפור חלם על הגשר השבור. במקום לתקן אותו – בנו בית חולים! במקום לשפר את ביהמ”ש בונים מרכז גישור. 3. הגישור הינו החצר האחורית של ביהמ”ש. 4. הגישור נחשב כהליך זול ולפיכך מזלזלים בו.…

הוכחת תביעת גירושין בבית הדין הרבני

כיצד נדחק חקר האמת לטובת פרטיותו של בן זוג בוגד שלא יפסיד את רכושו. תביעת גירושין המוגשת לביה”ד הרבני אין בה כלום, אלא אם יוכחו הדברים הנטענים שם כנגד השני. בשיטות משפט מקובלות די בפירוד (SEPERATION) כדי להביא לגירושין. יש מקומות בהם נדרש פירוד של שנתיים,שלוש שנים או כל תקופה אחרת, אך עצם הפירוד הוא…

על הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון ומה שביניהם (תיקון מס’ 4)

*הערות לפסה”ד ע”מ 740/08 (חיפה) פלוני נ’ פלונית ואח’ לאחרונה, ביום 20.11.08 ניתן פסק דין בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע”מ 740/08) פלוני נ’ פלונית ואח’ (פורסם באתרי משפט שונים). בני הזוג נישאו לאחר תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן: “החוק”). פסק הדין קובע שעצם הנישואין אינו פוגע בזכויות אזרחיות מכוח…

מוניטין כנכסי קריירה

הקיימת חובת היוון לנכסים פיננסיים? ביהמ”ש לענייני משפחה בראשל”צ (כב’ השופטת דר’ ורדה בן שחר) קבע בהחלטתו מיום 22/3/09 (תמ”ש 29102/08), כי מוניטין הוא נכס הון אנושי בר איזון, ולפיכך מינה מומחה אשר יבדוק אם קיימת עליה בכושר ההשתכרות של הבעל בעקבות פיתוח קריירה ומוניטין או שמא יש לו כישורים אישיים שאינם קשורים במוניטין. כך…

ציידי הצוואות

בישראל יש כיום שכבה גדולה של אוכלוסיה מבוגרת בעלת ממון רב. אותם זקנים וקשישים מחפשים מה לעשות עם כספם והם נופלים כטרף קל בפני כל מי שמספק להם רצונם. אין שום קושי להשפיע על זקן להעניק מרכושו כנגד הטבות שונות, כעזרה גופנית פיזית או סיפוק מיני. זכותו של הקשיש לעשות ברכושו כעולה על רוחו אלא…

איזון משאבים 60% – 40?

עמ”ש 1279/07 (ת”א) פלונית נ.פלוני ואח’ 28/6/10 ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וקבע, כי איזון המשאבים בין הצדדים יבוצע בחלוקה של 60% לאישה ו40% לאיש (למעט זכויות במגרש). בכך הפעיל ביהמ”ש את הוראת סע’ 8(2) לחוק יחסי ממון תשל”ג 1973 (להלן “החוק”). על פי סע’ זה רשאי ביהמ”ש בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת לחלק את הרכוש…

תורת האורגנים, חוק החברות ודיני הירושה

ע”מ 8/08 פלוני נ’ העמותה, טרם פורסם,(מחוזי נצרת). בפסק דין שניתן לאחרונה ביטל ביהמ”ש המחוזי (נצרת) צוואה שנערכה ע”י יו”ר העמותה, לטובת העמותה. פסה”ד הסתמך על סעיף 35 לחוק הירושה העוסק בנושא השתתפות בעריכה. כך שכל מי שמשתתף בעריכת הצוואה, הוא (ובן זוגו) אינו יכול לרשת, שכן הוראת הצוואה לגביו- בטלה. סעיף 35 לחוק הירושה…

בן הזוג נגד הבנק: הערות לפסקי הדין

הערות לפסק הדין ע”א 3352/07 (מיום 7.12.09) לאחרונה, ביום 7.12.09 ניתן בביהמ”ש העליון פס”ד חדש ועקרוני שעניינו מערכת החובות שבין בני זוג כלפי צד ג’. במקרה זה בנק למשכנתאות ניסה לממש משכנתא שנטל לווה, שנרשמה על כל הדירה שעל שמו. יש להקדים ולומר, כי מדובר כאן בבני זוג שאינם נשואים. עליהם חלה הלכת השיתוף בין…