האם חשבון בנק משותף הוא משותף?

ע”מ 2022/07 (מחוזי י-ם), בע”מ 5710/09 ביהמ”ש המחוזי בי-ם, בערעור שהוגש לפניו, הפך את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה שקבע, כי חשבון משותף של האם ובתה הוא משותף והנמצא בו שייך לשתיהן בחלקים שווים. ביהמ”ש המחוזי קבע כי לא היה בכוונת האם לשתף את הבת במחצית הכספים בחשבון והם של האם. רשות ערעור שהתבקשה…