על ההתנגשות שבין חוק יחסי ממון לחוק הירושה

על ההתנגשות שבין חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל”ג – 1973 לחוק הירושה תשכ”ה – 1965 THE CONFLICT BETWEEN THE SUCCESSION LAW 1965 AND THE MATRIMONIAL LAW 1973 מבוא יש הטוענים התנגשות בלתי נמנעת, בין חוק הירושה לבין חוק יחסי ממון . למרות זאת ניתן לומר ללא כל היסוס, כי שני החוקים הללו עוסקים…

על תיקון 4 לחוק יחסי ממון

לאחר מאבק של שנים, בזכות נחישותם של כמה חברי כנסת ובראשם יו”ר ועדת החוקה, פרופ’ מנחם בן ששון, תוקן חוק יחסי ממון תשל”ג- 1973, באופן דרמטי. בכך התקבלה הצ”ח שהוצעה ע”י כ- 50 חברי כנסת. הפגם המהותי שהיה לרועץ עד כה ואשר הכשיל את החוק היה סעיף 5, אשר קבע כי הסדר איזון המשאבים, לפי…

על הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון ומה שביניהם (תיקון מס’ 4)

*הערות לפסה”ד ע”מ 740/08 (חיפה) פלוני נ’ פלונית ואח’ לאחרונה, ביום 20.11.08 ניתן פסק דין בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע”מ 740/08) פלוני נ’ פלונית ואח’ (פורסם באתרי משפט שונים). בני הזוג נישאו לאחר תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן: “החוק”). פסק הדין קובע שעצם הנישואין אינו פוגע בזכויות אזרחיות מכוח…

כיצד מאזנים קופות גמל במקרה של פטירה

הערות לפסה”ד תמ”ש 1993/07- משפחה ת”א, 5.11.2011 יורשי המנוח טענו, על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון תשל”ג- 1973 לביצוע הסדר איזון המשאבים של עזבונו למול בן זוגו. אך מאחר וכספי קופות הגמל והביטוחים אינם בכלל עזבונו לאור הוראת סעיף 147 לחוק הירושה תשכ”ה-1965, הרי שזכויות אלה אינן בכלל עזבונו וכתוצאה מכך אינם ברי איזון.…