כללי הסמכות המקומית בענייני ירושה

ת”ע 250/08 בש”א 569/08 (29/06/09) רשם הירושה בבאר שבע העביר את ההתנגדות לקיום צוואה לביהמ”ש לענייני משפחה בקרית גת, זאת על פי תקנה 10 לתקנות הירושה, לפיה תובענה בענייני ירושה תוגש לביהמ”ש שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש במותו. בעת מותו, המנוח התגורר בקריית גת. דא עקא, שמספר יורשים טענו שהמנוח “נחטף” על ידי בנותיו…

עד היכן מגיעה התערבות הערעור בענייני משפחה?

בעקבות בע”מ (עליון) 4383/09 לאחרונה נתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי בתל אביב ע”מ 1100/05 בערעור על פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה. לכאורה לא היה בזה כל חידוש אלא שביהמ”ש המחוזי התערב בכל הממצאים העובדתיים של ביהמ”ש לענייני משפחה והפך…

המירוץ החדש בביהמ”ש לענייני משפחה

בג”ץ 6919/07+ 6919/07 (23/6/09) למי יש יותר תום לב? בשנת 1996 הותקנו תקנות 258יט – 258כה לתקנות סד”א התשמ”ד -1984 המסדירות את ההליך של “בקשה ליישוב סכסוך”. תקנות אלו קובעות, כי בן זוג רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך וזו תיחשב כהגשת תובענה בכל העניינים שביניהם המקנה סמכות עניינית לביהמ”ש לענייני משפחה. לתקנות אלו היו שתי…

החזר תשלומי מזונות ששולמו ביתר

הערות לערעור משפחה 1335/06 (מחוזי ת”א) הפסיקה המשפטית כלל אינה מגלה הוגנות ראויה עם אותם בעלים או אבות אשר שילמו מזונות על פי החלטה למזונות זמניים או פסק דין ולאחר מכן, כאשר סכום המזונות הופחת גם לתקופה הקודמת, שמיום הגשת התביעה, נוצרו הפרשי מזונות שיש להשיבם להם. העיקרון המשפטי המוביל בעניין זה הוא שמזונות שנאכלו…

על הפנסיה ועל הגירושין

בג”ץ 2673/06 אביבה שאוה- שוע נ’ ביה”ד הארצי לעבודה ואח’ זה זמן רב מתחבט ביהמ”ש העליון בנושא זכויות הפנסיה של בן הזוג. סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג- 1973 כפי שתוקן זה עתה קובע, כי רכוש בר איזון כולל גם זכויות עתידיות לפנסיה. אך האם הקביעה בחוק, כי הפנסיה הינה רכוש בר…

על חופש החוזים, פגיעה בפרטיות ומתי יתערב בג”ץ?

בג”ץ 5757/08 פלוני נ’ אלמונית (18.11.2008) להסכמים שנעשים בין בני זוג ניתן תוקף של פסק דין. הם לא רק הסכמים, אלא ממש פסק דין לכל דבר ועניין. אלא שלא כך תמיד הדבר. בעניין אחד, בג”ץ 5757/08 פלוני נ’ אלמונית, שניתן לאחרונה (פורסם באתר ביהמ”ש העליון) פרץ סכסוך בין בני זוג על רקע קשר רומנטי של…