על המעבר של הורה משמורן עם הקטין לעיר אחרת

סכסוכי גירושין אינם רק על רכוש או כסף, אלא גם על אזורי מגורים, היינו המקום שבו ההורה המשמורן יתגורר עם הקטין במשך השנים שלאחר הגירושין ולעיתים מדובר בתקופה ארוכה. בתקופה הזו ההורה המשמורן מבקש לעבור לגור בעיר אחרת מרוחקת, עקב נישואין או לימודים, או פרנסה, או כל סיבה אחרת. המעבר יוצר משבר חדש. הניתוק של…

הכתובה כמסמך מחייב

מבוא פתאום נודע לכולם כי הכתובה הינה מסמך מחייב בעל חשיבות. אלו ואלו גילו לתדהמתם כי הכתובה הינה שטר חוב מחייב לכל דבר ועניין וכל אותם בעלים מזלזלים שהתחייבו סכומים אדירים לצרכי התפארות, מצאו עצמם נדרשים לשלם את סכום הכתובה, טבין ותקילין, אם בעת הגירושין, אם לאחר פטירתם מכספי עזבונם. כדי לעשות סדר, נבהיר מיד…

מכירת דירה/נכס בהליכי גירושין או מימוש עזבון

הליך מכירת דירה, חנות או בית ע”י כונסי נכסים במקרה של גירושין או מימוש עזבון הוא הליך פרטי של בעלי הנכס, (המסוכסכים בינם לבין עצמם), ללא התערבות גורם זר. במכירה אחרת ע”י כונס מדובר בפעולת נשייה של צדדי ג’, כמו בנק וכדומה. למכירה ע”י כונסים של בני זוג בהליכי גירושין יצא שם רע, כאילו זה…

למה לא כדאי להתגרש בישראל ?

הפנסיה היא זכות פיננסית המשולמת כל חודש לזכאי עם צאתו לגמלאות ועד לפטירתו. לאחר פטירתו, גם אם נפטר קודם גיל הפנסיה, בן הזוג הנותר, האלמן(ה), זכאי לקבל תשלום פנסיה בהתאם לתקנות של קרן הפנסיה. אם אין בן זוג, הרווח כולו של קרן הפנסיה כאשר אין מוטל עליה עוד תשלומי פנסיה. לפיכך, אדם שחסך כל ימיו…

על בגידה ומחירה

על בגידה ומחירה, ומה כוחו של בג”צ? בפסק הדין אשר ניתן ביום 08.10.2008 בבג”צ 8928/06, נתקבלה עתירתה של האשה ובוטל פסק דינו של ביה”ד הרבני הגדול, אשר וקבע שבגידת אשה בבעלה הינו בבחינת אירוע- “נסיבות מיוחדות”- (חוק יחסי ממון סע’ 8 (2)), המביאות לכך שלאשה לא יהיה חלק בזכויות שצבר הבעל ממקום עבודתו במהלך שנות…

שופט יקר: איך שכחת את סעיף 6?

ההסדר השגוי של איזון המשאבים בין בני זוג כב’ השופט מאיר יפרח לא שכח. בשבתו בבית משפט השלום קבע בפסק דינו (ת”א 58889/04, לא פורסם) כי הבעל אינו זכאי למחצית כספי הפיצויים והכספים בקופות הגמל של אשתו שנפטרה אשר הצטברו במהלך הנישואין. הוא קבע , כי כל הכספים יימסרו דווקא למוטבה, אמה של המנוחה. פסק…

הוכחת תביעת גירושין בבית הדין הרבני

כיצד נדחק חקר האמת לטובת פרטיותו של בן זוג בוגד שלא יפסיד את רכושו. תביעת גירושין המוגשת לביה”ד הרבני אין בה כלום, אלא אם יוכחו הדברים הנטענים שם כנגד השני. בשיטות משפט מקובלות די בפירוד (SEPERATION) כדי להביא לגירושין. יש מקומות בהם נדרש פירוד של שנתיים,שלוש שנים או כל תקופה אחרת, אך עצם הפירוד הוא…

על תיקון 4 לחוק יחסי ממון

לאחר מאבק של שנים, בזכות נחישותם של כמה חברי כנסת ובראשם יו”ר ועדת החוקה, פרופ’ מנחם בן ששון, תוקן חוק יחסי ממון תשל”ג- 1973, באופן דרמטי. בכך התקבלה הצ”ח שהוצעה ע”י כ- 50 חברי כנסת. הפגם המהותי שהיה לרועץ עד כה ואשר הכשיל את החוק היה סעיף 5, אשר קבע כי הסדר איזון המשאבים, לפי…

פסק דין חדש: קנס ועונש לבעל הבוגד

ביה”ד הרבני האזורי פסק לאחרונה, כי בעל שבגד באשתו והלך שבע שנים לאישה זרה, ישלם לאשתו לא רק את כל סכום כתובתה , אלא גם יוסיף לה סכום כספי, כפיצוי נאות והולם. למעשה, מדובר במהדורה שניה של איבוד חלקו בנכסים משותפים של בן זוג הבוגד, לטובת בן הזוג השני, אלא שהפעם מדובר בבעל בוגד ולא…

על הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון ומה שביניהם (תיקון מס’ 4)

*הערות לפסה”ד ע”מ 740/08 (חיפה) פלוני נ’ פלונית ואח’ לאחרונה, ביום 20.11.08 ניתן פסק דין בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע”מ 740/08) פלוני נ’ פלונית ואח’ (פורסם באתרי משפט שונים). בני הזוג נישאו לאחר תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן: “החוק”). פסק הדין קובע שעצם הנישואין אינו פוגע בזכויות אזרחיות מכוח…