הוכחת תביעת גירושין בבית הדין הרבני

כיצד נדחק חקר האמת לטובת פרטיותו של בן זוג בוגד שלא יפסיד את רכושו. תביעת גירושין המוגשת לביה”ד הרבני אין בה כלום, אלא אם יוכחו הדברים הנטענים שם כנגד השני. בשיטות משפט מקובלות די בפירוד (SEPERATION) כדי להביא לגירושין. יש מקומות בהם נדרש פירוד של שנתיים,שלוש שנים או כל תקופה אחרת, אך עצם הפירוד הוא…

על תיקון 4 לחוק יחסי ממון

לאחר מאבק של שנים, בזכות נחישותם של כמה חברי כנסת ובראשם יו”ר ועדת החוקה, פרופ’ מנחם בן ששון, תוקן חוק יחסי ממון תשל”ג- 1973, באופן דרמטי. בכך התקבלה הצ”ח שהוצעה ע”י כ- 50 חברי כנסת. הפגם המהותי שהיה לרועץ עד כה ואשר הכשיל את החוק היה סעיף 5, אשר קבע כי הסדר איזון המשאבים, לפי…

פסק דין חדש: קנס ועונש לבעל הבוגד

ביה”ד הרבני האזורי פסק לאחרונה, כי בעל שבגד באשתו והלך שבע שנים לאישה זרה, ישלם לאשתו לא רק את כל סכום כתובתה , אלא גם יוסיף לה סכום כספי, כפיצוי נאות והולם. למעשה, מדובר במהדורה שניה של איבוד חלקו בנכסים משותפים של בן זוג הבוגד, לטובת בן הזוג השני, אלא שהפעם מדובר בבעל בוגד ולא…

על הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון ומה שביניהם (תיקון מס’ 4)

*הערות לפסה”ד ע”מ 740/08 (חיפה) פלוני נ’ פלונית ואח’ לאחרונה, ביום 20.11.08 ניתן פסק דין בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע”מ 740/08) פלוני נ’ פלונית ואח’ (פורסם באתרי משפט שונים). בני הזוג נישאו לאחר תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן: “החוק”). פסק הדין קובע שעצם הנישואין אינו פוגע בזכויות אזרחיות מכוח…

מוניטין כנכסי קריירה

הקיימת חובת היוון לנכסים פיננסיים? ביהמ”ש לענייני משפחה בראשל”צ (כב’ השופטת דר’ ורדה בן שחר) קבע בהחלטתו מיום 22/3/09 (תמ”ש 29102/08), כי מוניטין הוא נכס הון אנושי בר איזון, ולפיכך מינה מומחה אשר יבדוק אם קיימת עליה בכושר ההשתכרות של הבעל בעקבות פיתוח קריירה ומוניטין או שמא יש לו כישורים אישיים שאינם קשורים במוניטין. כך…

החלת תורת האורגנים בדיני צוואה

על סעיף 35 לחוק הירושה (ע”מ 1182/05) בפסה”ד של ביהמ”ש המחוזי בת”א אשר ניתן לאחרונה (3/3/09), נסקרה סוגיה משפטית חשובה העוסקת בהחלת תורת האורגנים על דיני ירושה, אשר עשויה להביא לפסלות הצוואה עקב השתתפות בעריכת צוואה (סעיף 35 לחוק הירושה). התאגיד יכול לרשת כדין כל אדם, התאגיד פועל באמצעות האורגנים שלו שהם מוחו וזרועותיו (הלכת…

ציידי הצוואות

בישראל יש כיום שכבה גדולה של אוכלוסיה מבוגרת בעלת ממון רב. אותם זקנים וקשישים מחפשים מה לעשות עם כספם והם נופלים כטרף קל בפני כל מי שמספק להם רצונם. אין שום קושי להשפיע על זקן להעניק מרכושו כנגד הטבות שונות, כעזרה גופנית פיזית או סיפוק מיני. זכותו של הקשיש לעשות ברכושו כעולה על רוחו אלא…

כיצד מאזנים קופות גמל במקרה של פטירה

הערות לפסה”ד תמ”ש 1993/07- משפחה ת”א, 5.11.2011 יורשי המנוח טענו, על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון תשל”ג- 1973 לביצוע הסדר איזון המשאבים של עזבונו למול בן זוגו. אך מאחר וכספי קופות הגמל והביטוחים אינם בכלל עזבונו לאור הוראת סעיף 147 לחוק הירושה תשכ”ה-1965, הרי שזכויות אלה אינן בכלל עזבונו וכתוצאה מכך אינם ברי איזון.…

על הפנסיה המוקדמת

הערות לפס”ד תמ”ש 42338-03-10 (16.3.11) מה דינה של פנסיה מוקדמת? על כך ענה ביהמ”ש לעניני משפחה בתל אביב, כי דינה של פנסיה מוקדמת כדין כל פנסיה. כך שגם העובד פרש לגמלאות בגיל צעיר, אין הפנסיה תחליף לשכר ועל הפורש לשתף את בן הזוג בחלק היחסי מן הפנסיה שהוא מקבל. פס”ד זה לא הלך בתלם שנקבע…

הזכות לביטול הרשות שניתנה לבני זוג לגור בדירת הורי האחד מהם

עמ”ש 1075/08 אלמונית נ’ פלוני ואח’ (טרם פורסם) ברשות אב”ד כב’ השופט י. שנלר ביהמ”ש המחוזי הפך את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב (כב’ השופט ג. גרמן). מדובר בעניין שגרתי ונפוץ, בו הורים מעניקים לבנם או בתם רשות לגור בדירה שבבעלותם, יחד עם בן זוגם. כמובן, זאת מטוב ליבם, פתרון דיור נאה…