מהי משמעות הכתובה?

א. במסגרת ההתדיינות של בני הזוג, בכל ערכאה שהיא ואפילו מחוץ לכותלי ביהמ”ש כגון בהליכי בוררות, גישור וכיוצ”ב, עניין הכתובה נדחק לקרן זוית. בד”כ מוותרת האשה על כתובתה תהיה אשר תהיה, קל וחומר כאשר האשה היא זו אשר מבקשת להתגרש. אם כן מה המשמעות לכתובה, למה היא נעשית ? הלא הכתובה אינה קשורה כלל לדיני…