עד היכן מגיעה התערבות הערעור בענייני משפחה?

בעקבות בע”מ (עליון) 4383/09 לאחרונה נתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי בתל אביב ע”מ 1100/05 בערעור על פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה. לכאורה לא היה בזה כל חידוש אלא שביהמ”ש המחוזי התערב בכל הממצאים העובדתיים של ביהמ”ש לענייני משפחה והפך…