קנס ועונש לבעל הבטלן

הערות חשובות לפסק הדין בתמ”ש 20964/02 (28.12.09) אולי לא שמתם לב, אבל המהפכה כבר כאן. בפסק דין חדש שניתן בביהמ”ש לענייני משפחה בירושלים ביום 28.12.09, כב’ השופט בן ציון גרינברגר, קבע ביהמ”ש, כי כלל הרכוש המשותף של בני הזוג לא יחולק בחלקים שווים , אלא 75% לאשה ו- 25% לבעל. זאת לאור סעיף 8 (2)…

בן הזוג נגד הבנק: הערות לפסקי הדין

הערות לפסק הדין ע”א 3352/07 (מיום 7.12.09) לאחרונה, ביום 7.12.09 ניתן בביהמ”ש העליון פס”ד חדש ועקרוני שעניינו מערכת החובות שבין בני זוג כלפי צד ג’. במקרה זה בנק למשכנתאות ניסה לממש משכנתא שנטל לווה, שנרשמה על כל הדירה שעל שמו. יש להקדים ולומר, כי מדובר כאן בבני זוג שאינם נשואים. עליהם חלה הלכת השיתוף בין…

על חלוקת הנטל במזונות הילדים

הערות לפסק הדין ע”מ 1167/07 (21.10.09) מחוזי ת”א מזונות הילדים בין הורים יהודים הם על פי הדין האישי, קרי דין תורה. הנטל על פי הדין האישי מקדמא דנא מוטל על האב, כאשר למעשה “השתחררה” האם מעול מזונות הילדים. זאת בשונה מהוראות החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי”ט- 1959 החל על בני זוג שאינם יהודים ואשר…

למה צריך להזהר כשקונים נכס הרשום על שם בן זוג אחד?

ולמה אין לייחס למסמכים ציבוריים משמעות? 1. הסכם יחסי ממון בין בני זוג אשר נשואים זל”ז טעון על פי חוק אישור ביהמ”ש לענייני משפחה או ביה”ד הרבני. בני זוג העומדים להינשא, יש לאשר בפני נוטריון (או ביהמ”ש) ואלו בני זוג, ידועים בציבור אין כל צורך באשור משפטי. ידועים בציבור חופשיים איפוא מהסבב הבירוקרטי הזה (כולל…

האם חשבון בנק משותף הוא משותף?

ע”מ 2022/07 (מחוזי י-ם), בע”מ 5710/09 ביהמ”ש המחוזי בי-ם, בערעור שהוגש לפניו, הפך את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה שקבע, כי חשבון משותף של האם ובתה הוא משותף והנמצא בו שייך לשתיהן בחלקים שווים. ביהמ”ש המחוזי קבע כי לא היה בכוונת האם לשתף את הבת במחצית הכספים בחשבון והם של האם. רשות ערעור שהתבקשה…

כללי הסמכות המקומית בענייני ירושה

ת”ע 250/08 בש”א 569/08 (29/06/09) רשם הירושה בבאר שבע העביר את ההתנגדות לקיום צוואה לביהמ”ש לענייני משפחה בקרית גת, זאת על פי תקנה 10 לתקנות הירושה, לפיה תובענה בענייני ירושה תוגש לביהמ”ש שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש במותו. בעת מותו, המנוח התגורר בקריית גת. דא עקא, שמספר יורשים טענו שהמנוח “נחטף” על ידי בנותיו…

עד היכן מגיעה התערבות הערעור בענייני משפחה?

בעקבות בע”מ (עליון) 4383/09 לאחרונה נתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי בתל אביב ע”מ 1100/05 בערעור על פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה. לכאורה לא היה בזה כל חידוש אלא שביהמ”ש המחוזי התערב בכל הממצאים העובדתיים של ביהמ”ש לענייני משפחה והפך…

המירוץ החדש בביהמ”ש לענייני משפחה

בג”ץ 6919/07+ 6919/07 (23/6/09) למי יש יותר תום לב? בשנת 1996 הותקנו תקנות 258יט – 258כה לתקנות סד”א התשמ”ד -1984 המסדירות את ההליך של “בקשה ליישוב סכסוך”. תקנות אלו קובעות, כי בן זוג רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך וזו תיחשב כהגשת תובענה בכל העניינים שביניהם המקנה סמכות עניינית לביהמ”ש לענייני משפחה. לתקנות אלו היו שתי…

החזר תשלומי מזונות ששולמו ביתר

הערות לערעור משפחה 1335/06 (מחוזי ת”א) הפסיקה המשפטית כלל אינה מגלה הוגנות ראויה עם אותם בעלים או אבות אשר שילמו מזונות על פי החלטה למזונות זמניים או פסק דין ולאחר מכן, כאשר סכום המזונות הופחת גם לתקופה הקודמת, שמיום הגשת התביעה, נוצרו הפרשי מזונות שיש להשיבם להם. העיקרון המשפטי המוביל בעניין זה הוא שמזונות שנאכלו…

על הפנסיה ועל הגירושין

בג”ץ 2673/06 אביבה שאוה- שוע נ’ ביה”ד הארצי לעבודה ואח’ זה זמן רב מתחבט ביהמ”ש העליון בנושא זכויות הפנסיה של בן הזוג. סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג- 1973 כפי שתוקן זה עתה קובע, כי רכוש בר איזון כולל גם זכויות עתידיות לפנסיה. אך האם הקביעה בחוק, כי הפנסיה הינה רכוש בר…