36312005 - judges court gavel and assorted money

מהן זכויותיו של אדם אשר בן או בת זוגו נפטרו? על פי החוק, העיזבון אינו כולל את החלק של בן הזוג אשר נותר בחיים בנכס המשותף, זאת מכוח חייהם המשותפים, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

לכן, במקרה של מוות, מפרידים מהעיזבון את החלק של בן או בת הזוג שנותרו בחיים, אשר שייך להם מכוח חייהם המשותפים.

תביעה של הנותר בחיים נגד המנוח היא תביעה לאיזון משאבים ו/או למזונות מן העיזבון וכן תביעה כתובה בשם האלמנה. כאן, מטרתו של התובע למעשה, היא לרוקן את העיזבון ולהפוך את הצוואה לדף נייר ריק. מדובר למעשה בסוג של “כלי נשק”; תביעות חזקות גורמות להתמוטטות העיזבון ומונעות מ”יורשים לא אטרקטיביים” לזכות בנתח ממנו.

אם בן זוגכם הלך לעולמו ואתם מעוניינים להגיש תביעה לאיזון משאבים או למזונות מן העיזבון, צרו קשר עם משרד עו”ד אורי צפת, העוסק בסוגיות צוואה, ירושה ועיזבון מזה שנים.