Three people sitting at a table signing documents, hands close-up

מנהל עיזבון הינו אדם אשר ממונה על ידי בית המשפט או על ידי הרשם לענייני ירושה, על פי בקשת יורש או נושה, אשר אמון על ניהול נכסי העיזבון, שמירתם, סילוק החובות וחלוקת הנכסים בין היורשים.

גם כאן נדרש ידע רב לביצוע הפעולות בדרך הנכונה. לא מדובר אך ורק בהשקעת כספים, אלא גם בתחזוק העיזבון ובמיקסום הרווח ליורשים.

מנהל העיזבון נאלץ להתגבר במהלך הדרך למימוש הצוואה על אינספור מכשולים כמו מאבקים פנימיים עיקשים בין יורשים לטובת העיזבון, תחרות בין זוכים במנה ליורשים ובין הנושים לזוכים, תביעות חוב נגד העיזבון.

יש להבחין בין שני סוגי מנהלי עיזבון:

  1. מנהל עיזבון זמני: מינוי מנהל עיזבון זמני הנו במקרים בהם טרם ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה כלומר, זהות היורשים אינה ידועה וקיים צורך לבצע פעולות דחופות כדי לשמור על נכסי העיזבון, על הכספים, השכרת נכסים ועוד. במקרים אלו הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות מנהל עיזבון זמני אם לא צוין אחרת לתקופה של עד חצי שנה. תפקידו מסתיים עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, כלומר הכרזה על היורשים ואז ימונה מנהל עיזבון קבוע.
  2. מנהל עיזבון קבוע: אחראי על מימוש נכסי העיזבון וחלוקתם, הזמנת נושים, פירעון חובות העיזבון, השקעת כספים בהתאם להוראות תקנות הירושה, חלוקת נכסי העיזבון או תמורתם בין יורשי המנוח, השכרת נכסים, ביטוחם ושמירתם.

עורך הדין אורי צפת עוסק בין היתר בתחום מורכב זה, והנו בעל ניסיון רב בניהול עיזבונות. עו”ד צפת משמש הן כמנהל עיזבון זמני והן כמנהל עיזבון קבוע, על פי הנסיבות המתאימות.

מעוניינים בניהול עיזבונו של מנוח? צרו קשר עם משרד עו”ד אורי צפת, בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום הצוואה, הירושה והעיזבון.