27683591 - the testament of a deceased person in english. last will and inheritance

טבעה של צוואה, שהיא גורמת למאבקים פנימיים בתוך המשפחה. צוואה באה לשנות מכללי החלוקה השוויונית.

הליכי התנגדות לצוואה כוללים בין היתר חקירות עדים ומומחים, בעיקר מתחום הרפואה והגרפולוגיה, אך לא רק. למעשה, כל אדם רשאי להגיש התנגדות שכזו, על פי המקרים הבאים:

  • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מהצוואה אשר הוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • היא אינה משקפת את הרצון האמיתי של המנוח או שנמצאו בה פגמים.
  • הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת כמו איומים, הפעלת לחץ או אונס.
  • אחד מאלו המרוויחים מקיום הצוואה היה מעורב בהכנתה.

במקרים אלו, על עורך הדין המטפל בהליך התנגדות לצוואה לאסוף חומר ראייתי רב, כגון מסמכים רפואיים שונים, אישורי בנק, דוגמאות שונות לחתימות ועוד, כשהמטרה בסופו של דבר, היא להוביל לביטול הצוואה – איסוף ראיות הוא המומחיות שבדבר.

התנגדות לירושה על פי דין

הליך ההתנגדות יכול להתבצע גם במקרה של ירושה על פי דין. ירושה על פי דין מתבצעת במקרים שבהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה רשמית בעלת תוקף משפטי או לגבי נכסים שהמנוח לא ציווה עליהם בצוואתו או שנפסלו הוראות הצוואה לגביהם על ידי בית המשפט. במצבים כאלו עיזבונו יחולק ליורשיו על פי דין. הרכוש מחולק על פי שיטת הפרנטלות: צאצאים; הורי הנפטר וצאצאיהם; הורי הורים. יש לזכור שאם למנוח/ה בן/בת זוג הם יורשים גם כן, במקביל ליורשים הנוספים. לדוגמא, כאשר למנוח/ה בן/בת זוג וקיימים יורשים נוספים כמו ילדי המנוח/ה הרכוש יחולק שווה בשווה.

התנגדות לירושה על פי דין עלולה להתרחש כאשר אדם או כמה אנשים טוענים כי היורשים שעתידים לקבל חלק מעיזבונו של המנוח, אינם היורשים החוקיים. מקרים אחרים שבהם מוגשות התנגדויות לירושה על פי דין, הם כאשר מופיעים לפתע ‘אחים’ חדשים הטוענים כי המנוח/ה הם אביהם או אימם. לדוגמא, פסק דין שניתן ע”י כב’ השופט בן ציון ברגר בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, שבו עורך דין צפת ייצג. טענה אחרת היא שבן הזוג אינו בן הזוג. לכן, על מנת להוכיח כי אכן יש עילה לביטול הירושה על פי דין, יש להתייעץ עם עו”ד מומחה בירושה. שיעזור לממש את רצונו של המנוח. נושא אחר הדורש מומחיות מיוחדת הינו איתור יורשים לא ידועים שלזה עו”ד אורי צפת הינו מומחה. מומחיות נוספת וניסיון רב בניהול הליכי התנגדות לצוואה והתנגדות לירושה על פי דין.

צרו קשר עם המשרד לקבלת פרטים נוספים.