28879633 - business people with obstacle

בשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר סכסוכי ירושה. התארכות החיים, ההון הנצבר בימי חייו של המוריש שאף מחזיק בנכסים נוספים שירש מעבר למה שנצבר. כל זה מייצר סכסוכים לא רק על ירושתו אלא גם על חלוקת העיזבון בפועל בין היורשים.

לשם כך נדרשת מומחיות של ניהול מו”מ עם הכלים המיוחדים לנושא רגיש זה שבו טמונים יחד, הון רב, רגשות מורכבים שנאות ותסכולים.

השאיפה להגיע להסכמות בעניין חלוקת עיזבון של המנוח בין יורשיו הינה מטרה חשובה ליורשים, חסכון במס, נוחות בחלוקה וחשוב מכל הגנה על כבודו ורצונו של המנוח המונחים על הכף. לכל זה יכול עו”ד אורי צפת לתרום מניסיונו, כעורך דין העוסק בתחום זה במשך למעלה מ-40 שנה והכשרתו בניהול מו”מ (Negotiator) באוניברסיטת הארוורד שבארה”ב.

אך לא רק מו”מ. עו”ד אורי צפת הינו מגשר מוסמך ומוכר ע”י בתי המשפט. נוסף על לימודי הגישור בארץ אוניברסיטת בר אילן, לשכת עורכי הדין ואוניברסיטת הארוורד שבארה”ב.