קבלת ערעור ע”י ביהמ”ש העליון בנושא זכות בעלות במקרקעין

מיקומך כאן