מהו המועד לפירוק שיתוף בדירת מגורי בני זוג?

מיקומך כאן