המירוץ החדש בביהמ”ש לענייני משפחה

בג”ץ 6919/07+ 6919/07 (23/6/09) למי יש יותר תום לב? בשנת 1996 הותקנו תקנות 258יט – 258כה לתקנות סד”א התשמ”ד -1984 המסדירות את ההליך של “בקשה ליישוב סכסוך”. תקנות אלו קובעות, כי בן זוג רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך וזו תיחשב כהגשת תובענה בכל העניינים שביניהם המקנה סמכות עניינית לביהמ”ש לענייני משפחה. לתקנות אלו היו שתי…

לפרטים נוספים

החזר תשלומי מזונות ששולמו ביתר

הערות לערעור משפחה 1335/06 (מחוזי ת”א) הפסיקה המשפטית כלל אינה מגלה הוגנות ראויה עם אותם בעלים או אבות אשר שילמו מזונות על פי החלטה למזונות זמניים או פסק דין ולאחר מכן, כאשר סכום המזונות הופחת גם לתקופה הקודמת, שמיום הגשת התביעה, נוצרו הפרשי מזונות שיש להשיבם להם. העיקרון המשפטי המוביל בעניין זה הוא שמזונות שנאכלו…

לפרטים נוספים

על הפנסיה ועל הגירושין

בג”ץ 2673/06 אביבה שאוה- שוע נ’ ביה”ד הארצי לעבודה ואח’ זה זמן רב מתחבט ביהמ”ש העליון בנושא זכויות הפנסיה של בן הזוג. סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג- 1973 כפי שתוקן זה עתה קובע, כי רכוש בר איזון כולל גם זכויות עתידיות לפנסיה. אך האם הקביעה בחוק, כי הפנסיה הינה רכוש בר…

לפרטים נוספים

על חופש החוזים, פגיעה בפרטיות ומתי יתערב בג”ץ?

בג”ץ 5757/08 פלוני נ’ אלמונית (18.11.2008) להסכמים שנעשים בין בני זוג ניתן תוקף של פסק דין. הם לא רק הסכמים, אלא ממש פסק דין לכל דבר ועניין. אלא שלא כך תמיד הדבר. בעניין אחד, בג”ץ 5757/08 פלוני נ’ אלמונית, שניתן לאחרונה (פורסם באתר ביהמ”ש העליון) פרץ סכסוך בין בני זוג על רקע קשר רומנטי של…

לפרטים נוספים