בן הזוג נגד הבנק: הערות לפסקי הדין

הערות לפסק הדין ע”א 3352/07 (מיום 7.12.09) לאחרונה, ביום 7.12.09 ניתן בביהמ”ש העליון פס”ד חדש ועקרוני שעניינו מערכת החובות שבין בני זוג כלפי צד ג’. במקרה זה בנק למשכנתאות ניסה לממש משכנתא שנטל לווה, שנרשמה על כל הדירה שעל שמו. יש להקדים ולומר, כי מדובר כאן בבני זוג שאינם נשואים. עליהם חלה הלכת השיתוף בין…

לפרטים נוספים

על חלוקת הנטל במזונות הילדים

הערות לפסק הדין ע”מ 1167/07 (21.10.09) מחוזי ת”א מזונות הילדים בין הורים יהודים הם על פי הדין האישי, קרי דין תורה. הנטל על פי הדין האישי מקדמא דנא מוטל על האב, כאשר למעשה “השתחררה” האם מעול מזונות הילדים. זאת בשונה מהוראות החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי”ט- 1959 החל על בני זוג שאינם יהודים ואשר…

לפרטים נוספים

למה צריך להזהר כשקונים נכס הרשום על שם בן זוג אחד?

ולמה אין לייחס למסמכים ציבוריים משמעות? 1. הסכם יחסי ממון בין בני זוג אשר נשואים זל”ז טעון על פי חוק אישור ביהמ”ש לענייני משפחה או ביה”ד הרבני. בני זוג העומדים להינשא, יש לאשר בפני נוטריון (או ביהמ”ש) ואלו בני זוג, ידועים בציבור אין כל צורך באשור משפטי. ידועים בציבור חופשיים איפוא מהסבב הבירוקרטי הזה (כולל…

לפרטים נוספים

האם חשבון בנק משותף הוא משותף?

ע”מ 2022/07 (מחוזי י-ם), בע”מ 5710/09 ביהמ”ש המחוזי בי-ם, בערעור שהוגש לפניו, הפך את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה שקבע, כי חשבון משותף של האם ובתה הוא משותף והנמצא בו שייך לשתיהן בחלקים שווים. ביהמ”ש המחוזי קבע כי לא היה בכוונת האם לשתף את הבת במחצית הכספים בחשבון והם של האם. רשות ערעור שהתבקשה…

לפרטים נוספים

כללי הסמכות המקומית בענייני ירושה

ת”ע 250/08 בש”א 569/08 (29/06/09) רשם הירושה בבאר שבע העביר את ההתנגדות לקיום צוואה לביהמ”ש לענייני משפחה בקרית גת, זאת על פי תקנה 10 לתקנות הירושה, לפיה תובענה בענייני ירושה תוגש לביהמ”ש שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש במותו. בעת מותו, המנוח התגורר בקריית גת. דא עקא, שמספר יורשים טענו שהמנוח “נחטף” על ידי בנותיו…

לפרטים נוספים

עד היכן מגיעה התערבות הערעור בענייני משפחה?

בעקבות בע”מ (עליון) 4383/09 לאחרונה נתן פסק דין בביהמ”ש המחוזי בתל אביב ע”מ 1100/05 בערעור על פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. ביהמ”ש המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של ביהמ”ש לענייני משפחה. לכאורה לא היה בזה כל חידוש אלא שביהמ”ש המחוזי התערב בכל הממצאים העובדתיים של ביהמ”ש לענייני משפחה והפך…

לפרטים נוספים