דיון בבין בית הדין הרבני לבית המשפט לעניני משפחה

תביעות לזכויות ממוניות של הנותר בחיים

עושים סדר חדש – 14.07.2016 – תכנית מלאה

הרצאה: התיקון המוצע לחוק יחסי ממון בין בני זוג

השתלמות לטוענים רבניים בנושא החוק להסדר התדיינות